Undgå bøder og fiskedød: Vælg din tagrens med omtanke for Sønderborgs vandmiljø

Profilbillede
dato

Fagfolk opfordrer Sønderborgs boligejere til at udvise stor forsigtighed ved valg af udbyder til tagrens. Når sønderborgenserne fornyer tagets udseende med en rensning, kan det nemlig have fatale konsekvenser for fiskene i de lokale vandløb.

For mange danskere er husets tag kronen på værket, der skal få boligen til at se pæn og indbydende ud. I sommerhalvåret er det derfor tiltalende for de fleste at rense taget for mos og alger, så boligen igen kan få et stramt udseende.

Er man blandt Sønderborgs 16000 boligejere, og planlægger man at rense hustaget i år, er der dog nogle vigtige miljømæssige hensyn, man bør udvise, før man fastlåser sig på, hvordan taget skal renses. Det fortæller Viggo Mouritzen, der er områdeleder i Syd- og Sønderjylland i tagrenservirksomheden Nanostone A/S:

– Ved tagrens må man kun anvende en række godkendte produkter, og overskydende vand skal altid opsamles og afskaffes ansvarligt, da produkterne indeholder kemikalier, der er skadelige for vandlevende organismer. Nogle udbydere af tagrens har haft anvendt ulovlige kemikalier uden at opsamle vandet, og det har ført til tab af dyreliv i lokale vandløb. Derfor er det enormt vigtigt, at husejere vælger deres specialist til arbejdet med omhu,

Kemikalier skader lokale vandløb
Selvom de produkter, man anvender til tagrens, er godkendt af Miljøstyrelsen, er det ulovligt at lade overskydende vand fra tagrens løbe ud i kloakken. På nuværende tidspunkt er der to godkendte produkter til tagrens, Neutralon og Algefri N. Særligt problematisk bliver det dog, når firmaer anvender kemikaliet benzalkoniumchlorid og lader det løbe ud i kloakker med separat kloakering.

Foto: Fyldt tagrende 

Benzalkoniumchlorid anvendes i håndsprit, rodalon og bilvask og er et effektivt kemikalie til desinficering. Men for vandlevende organismer, herunder fisk, er det dødbringende selv i ganske små mængder, og af den grund er det ulovligt at anvende ved blandt andet algebehandlinger.

– Selvom specialisten anvender godkendte produkter, skal alt overskydende vand fortsat opsamles, hvis kunden har separat kloakering, da selv godkendte produkter kan have negativ indflydelse på det lokale vandmiljø,

Sådan vælger du den rette specialist
Når boligejere skal ud at vælge en specialist til tagrens, er der derfor nogle vigtige punkter, de skal sikre, at specialisterne udfylder, før de kan være sikre på, at en tagrens ikke er i strid med lovgivningen eller er miljøskadelig.

1. Følger virksomheden en miljøsikrende procedure?
Før et tag bliver algebehandlet, er det vigtigt, at tagrenderne er rene for skidt og blade, og at afløbsrør fra tagrenden er proppet. På den måde har man kontrol over, hvor vand og kemikalier havner. Dernæst skal vandet opsamles og afskaffes på forsvarlig vis. Dette er lovpligtigt, hvis du har separat kloakering og anbefalet hvis du har fælles kloakering.

2. Tilbyder virksomheden algebehandling eller desinficering?
Der kan være stor forskel på, om en specialist tilbyder algebehandling eller desinficering. En desinficering er tiltænkt til tage, hvor der typisk skal klargøres til, at taget skal males eller imprægneres efterfølgende. En desinficering er ikke godkendt af Miljøstyrelsen til tage. En algebehandling af tag er tiltænkt til at få nedbrudt algerne på taget uden nogen form for efterbehandling.

3. Virker prisen for god, er den det højst sandsynligt også
Det lyder ikke tillokkende, men ved tagbehandling, så lad prisen være en indikator for, om virksomheden har hensigt om at leve op til sit løfte om miljøsikring. Vælger man den billigste løsning, risikerer man at leverandøren anvender ikke-godkendte midler og ikke følger procedurer for at beskytte miljøet. Forklaringen er, at det er dyrere at få udført efter alle de miljømæssige krav.

Kilde: Epicent.dk
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.