Nyheder fra Sønderborg

16 °
Let overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Sønderborg og omegn

Job tilbydes:
For dig der brænder for Erhvervsjura, undervisning og unge mennesker
Det Blå Gymnasium i Sønderborg søger underviser til Erhvervsjura Vær den underviser, som du selv gerne ville have haft Din primære opgave er at undervise i Erhvervsjura på det merkantile gymnasium HHX. Du vil sparre med de øvrige undervisere om klassens trivsel og udvikling. Derudover er der et bredt samarbejde på tværs af skolen om bl.a. pædagogisk udvikling, tværfaglige forløb og sociale aktiviteter. Få – men afgørende – krav til digFørst og fremmest er det vigtigt, at du vil unge mennesker, og at du har lyst til udvikling og samarbejde med de andre undervisere og skolens øvrige medarbejdere. Dernæst stiller ministeriet krav om, at du har de universitetsfag/den uddannelse, som er relevante for Erhvervsjura - klik her for vejledende oversigt over, hvilke universitetsfag/uddannelser, der matcher hvilke gymnasiefag. Vi vurderer, om du uddannelsesmæssigt lever op til kravene, når vi modtager din ansøgning. Vi håber, at du allerede har gennemført pædagogikum. Hvis ikke, så vil det være en del af din ansættelse hos os, at du gør dette. Det vil selvfølgelig være en del af din arbejdstid og lønnet. Højt til loftet og fitness - vi tilbyder egen moderne arbejdsstation og det nyeste IT-udstyr i klasselokalerne attraktive ansættelsesforhold en høj grad af selvbestemmelse og frie arbejdsforhold en mangfoldig arbejdsplads  velbesøgte og festlige sociale sammenkomster højt til loftet og godt humør i frokoststuen lækker mad i kantinen skolens eget fitnesscenter en veldreven skole med god økonomi Uformel omgangstone og Tech Lab - om Det Blå GymnasiumDet Blå Gymnasium er en del af Business College Syd, som rummer ungdomsuddannelserne HHX og de merkantile erhvervsuddannelser samt efteruddannelse og kurser inden for det businessfaglige område. Vi er en organisation i konstant udvikling med nye spændende tiltag. Vi har en uformel omgangstone og flad organisationsstruktur, hvor alle snakker med alle.  Det Blå Gymnasium er optaget af at uddanne og være et gymnasium med udgangspunkt i elevernes virkelighed og til den virkelighed, som venter dem efter gymnasiet. Hos os får de 3 begivenhedsrige år med et godt socialt og fagligt udfordrende miljø, der giver dem de bedste muligheder for at søge ind på de videregående uddannelser. Vi udfordrer grænserne for, hvad et merkantilt gymnasium kan og skal være, så vi bliver relevante og attraktive for så mange unge, som muligt. Vi er bl.a. UNESCO Verdensmålsskole, og så råder vi over et Tech Lab og merkantilt værksted, hvor elever kan afprøve teori i praksis og træne brugen af forskellige teknologier, som understøtter fag og kompetencer, bl.a. IT, innovation, kommunikation, markedsføring, salg og service.  Næste skridt og det du skal videAnsættelse sker i henhold til ansættelsesvilkår indgået mellem Finansministeriet og den pågældende organisation. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Når du er klar, så send din ansøgning til job@bcsyd.dk. Vi læser løbende ansøgninger og indkalder til samtaler. Send din ansøgning senest 4. juli 2024.  Tiltrædelse 1. august 2024. Kontakt rektor Joern Radzio (jor@bcsyd.dk/20258237), hvis du vil høre mere om stillingen. Vi glæder os til at høre fra dig!
Business College Syd Mommark & Sønderborg Handelsskole
Indrykket 19. juni på JobNet
Job tilbydes:
Social- og sundhedsassistent til rehabiliterende og digital træning i distrikt Alssund
Er du social- og sundhedsassistent, og vil du arbejde sammen med borgerne om at udvikle det gode liv gennem målrettet rehabilitering? Så har vi stillingen til dig. Om jobbet Fra efteråret 2024 implementerer vi i Hjemme- og Sygeplejen en digital træningsindsats for borgere i eget hjem ved hjælp af løsningen DigiRehab. Det sker som led i vores engagement i at fremme borgernes mulighed for at leve så selvstændigt et liv som muligt gennem udvikling, støtte og omsorg. Vi tror på, at enhver borger kan udvikle sig, og vi arbejder aktivt for at understøtte borgerens potentiale. Og vi gør det sammen. Sammen med kollegaer, borgerne, deres nære, andre organisationer og samfundet generelt. Jobbet er en udekørende funktion, hvor du planlægger og løser træningsopgaven i borgerens eget hjem. Du bliver en del af vores Rehab-team, hvor vi på tværs af fagligheder sammen planlægger borgernes rehabiliteringsforløb. Her bliver dine erfaringer og opgaveløsning et nyt og værdiskabende bidrag. Vi er et team, hvor faglighed og det gode borgerforløb vægtes højt. Vi arbejder ud fra borgernes egne mål og ønsker, og vi tror på, at vores positive forventninger til borgeren bidrager til deres udvikling og trivsel. Vi tilbyder: En nyoprettet stilling på en udviklingsorienteret arbejdsplads. Et team med gensidig støtte og tæt samarbejde. Dygtige og kvalificerede kollegaer, der vægter tværfaglighed. Oplæring og sparring med firmaet bag DigiRehab. Mulighed for faglig sparring og personlig udvikling. En arbejdsplads med højt til loftet, plads til humor, og hvor forskelligheder ses som styrker. Arbejdstid mandag – fredag i dagtimerne. Om dig Vi søger en kollega, som er klar til at træde ind i vores team med engagement og positiv energi. Vi ønsker, at du: Er uddannet social- og sundhedsassistent. Har erfaring fra det kommunale område. Har interesse for rehabilitering med fokus på borgerens oplevelse af livskvalitet. Har et skarpt blik for at se sammenhængen mellem den træning, du laver med borgeren, og borgerens hverdagsliv. Er i stand til at finde ind til den enkelte borgers motivation. Tror på, at vi alle har ressourcer, og spotter og mobiliserer disse hos borgerne. Er tryg ved brugen af IT og gerne har kendskab til CURA og FSIII. Samarbejder godt med mange forskellige kollegaer på tværs af organisationen og ud i samfundet generelt. Er fleksibel, positiv og engageret i opgaveløsningen. Har kørekort til personbil.   Vi er en attraktiv arbejdsplads I Sønderborg kommune arbejder vi i Hjemme- og Sygeplejen tæt sammen med det formål at sikre gode sammenhængende borgerforløb med udgangspunkt i vores kerneopgave: "Et værdigt liv, hvor dit potentiale er i spil". Vi er en arbejdsplads med dygtige og kvalificerede kollegaer, hvor tværfaglighed i vores små teams er en naturlig del af hverdagen. Dette understøttes blandt andet af daglig fælles vagtstart, hvor vi drøfter, vurderer og koordinerer dagens borgerforløb. Vi arbejder ud fra plejemærkerne: høj borgersikkerhed, kvalitet, rette levering til rette tid og effektivitet. Derudover prioriterer vi ugentlige borgerteamsmøder, hvor udvalgte borgersituationer drøftes i dybden, og borgerforløbet planlægges eller justeres. Vi er nysgerrige efter at vide, hvad der skaber værdi for borgeren, og vi følger opmærksomt med i borgerens udvikling. Derfor vil vi også løbende følge med i DigiRehab-indsatsen og opgaveudviklingen på tværs af distrikterne. Tiltrædelse: Den 1. september 2024 eller efter nærmere aftale. Løn og ansættelsesforhold: Stillingen er en fast stilling på 37 timer. Løn og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og FOA – Fag og Arbejde. Ansøgningsfrist: Ansøgningsfrist den 26. juni kl. 12.00 Der afholdes ansættelsessamtaler fredag formiddag den 28. juni. Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte: Daglig leder for Rehab-team: Lena Therkildsen, lthe@sonderborg.dk, mobil 27 90 62 83 Distriktsleder Malene Mikkelsen, mams@sonderborg.dk, mobil: 27 90 62 75 Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=c8d3b3bc)
Sønderborg Kommune - Hjemme- og Sygeplejen Alssund
Indrykket 19. juni på JobNet
Job tilbydes:
Pædagog med passion for specialpædagogik søges til BAS
Bosager Aktivitets- og Samværstilbud – BAS - er et specialiseret pædagogisk tilbud til 53 borgere. Borgerne har behov for et særligt §104 tilbud på baggrund af deres betydelige og varige nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne.  Fra august skal opnormerer vi, da vi skal levere et STU tilbud og derfor søger vi en pædagog mere, så vi i fællesskab kan løse den samlede pædagogiske opgave.  På BAS arbejder vi tværfagligt: pædagoger, ergoterapeut, fysioterapeut og omsorgs- og pædagogmedhjælpere. Samtidig er vi uddannelsesinstitution for PAU-elever og pædagogstuderende. Derudover har vi samarbejde med kollegerne i boligdelen på Bosager: pædagoger, sygeplejerske, SSA, SSH, køkkenass. og eksterne samarbejdspartnere som Oligofreniteamet og VISO. Se mere om Bosager her: https://sonderborgkommune.dk/bosager Bosager har fokus på vision og kerneopgave, som er: Bosager – bedre end i går. I fællesskab skaber vi rammen, så den enkelte borger oplever livskvalitet. På Bosager arbejder vi med rehabiliterende tilgang kombineret med fokus på borgernes håb og drømme. Vi har implementeret KRAP og har fokus på at øge viden om autisme.  Vi har afholdt temadage om sanseintegration og –stimuli.  I efteråret 2024 afvikler vi et 3 dages kursus i "anerkendende og coachende kommunikation" for alle medarbejdere.  På Bosager skal den fælles viden hele tiden øges, da vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder – det er godt for borgerne, dig og Bosager! Den pædagogiske opgave indebærer generelt at: Give borgerne et liv med livskvalitet ud fra den enkeltes forudsætninger og muligheder. Levere højt specialiseret faglighed og samtidig dokumentere, yde personlig pleje, indlevelse, omsorg og rydde op.    Arbejde systematisk og struktureret med afsæt i anvendte metoder, modeller og tilgange benyttet på Bosager Arbejde ud fra borgernes pædagogiske handleplaner, så borgernes hverdag er genkendelig, indholdsrig og tryg. Dette ud fra en rehabiliterende tilgang med fokus på borgernes nærmeste udviklingszone og deres håb og drømme. Du skal være klar på at deltage i og afholde borgernes møder.  Arbejde med relationer - de er afgørende for det samspil, du opnår med borgerne og du ved, at ansvaret for den gode og positive relation er din.  Kommunikere tydeligt – både verbalt og nonverbalt. Herunder, at du kan være handleanvisende ift. de borgere, der har brug for dette, for at være trygge. Arbejde og trives med borgernes forskellige fysiske og psykiske udfordringer – herunder hjælpe multihandicappede borgere, som har brug for meget hjælp til alle dagens gøremål. Der er borgere med væsentlige psykiske udfordringer – herunder bl.a. udadreagerende adfærd - som har brug for, at du med din professionalisme holder fast i deres strukturer og hjælper dem til at løse svære situationer i hverdagen.   Arbejde på tværs af aktivitets- og samværstilbud og boligen. Arbejde med daglig dokumentation, strukturplaner og evalueringer Du behøver ikke have erfaring, men lyst til at lære nyt om metoder og specialpædagogik, så sørger vi for oplæringen. Det, du ikke kan i forvejen, kan vi lære dig fordi DU er læringsparat. VI tilbyder: Et meningsfuldt, udviklende og givende arbejde, med løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Et job, hvor du må forvente at blive faglig udfordret i forhold til dine opgaver og være klar til at tænke kreativt og løsningsorienteret.  Mulighed for at få stor indflydelse på hverdagen indenfor de givne rammer, da beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt. Mulighed for deltagelse i et 5 dages undervisningsforløb i metoder vi bruger indenfor specialpædagogikken, hvis du har behov for opgradering af din faglige værktøjskasse.  En arbejdsplads, hvor vi har stor fokus på arbejdsmiljøet.  Mulighed for faglig og personlig udvikling i fantastiske omgivelser – inde og ude. Vi har eget Orangeri og sansehave – nyetableret i 2023, så du kommer til at være med til at præge kulturen omkring disse. En personalegruppe, der er engagerede og sparringsparate. Vi arbejder i grupper, men med fokus på at vi alle er en del af BAS og løser opgaverne der, hvor der er brug for det.  Du skal have kørekort B og være klar til at køre i Bosagers busser. Vi sørger for, at du får oplæring. Formalia: Opstart:          1. august 2024 eller snarest herefter.  Arbejdssted:   Bosager 2, 6400 Sønderborg (lige ved Alssundbroen). Arbejdstid:      37 timer ugentlig –der vil indgå timer i boligen.                        Arbejdstiden er som udgangspunkt i tidsrummet kl. 7-17. Fri hver weekend.  Ansøgningsprocessen: Søg stillingen via linket i dette jobopslag – medsend CV, uddannelsesbevis. Ansøgningsfrist er søndag den 30.6.24.  Ansættelsesudvalget består af områdeleder, afdelingsleder, TR og kommende kollega. Synes du ovenstående lyder spændende, så kontakt afdelingsleder Bodil N. Wilhelmsen mobil 27 90 45 05 for en rundvisning eller uddybende samtale. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=cfa5345d)
Sønderborg Kommune - Bosager Aktivitets- og Samværstilbud
Indrykket 19. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk