Nyheder fra Sønderborg

2 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Sønderborg og omegn

Job tilbydes:
Struktureret og fagligt nysgerrige pædagoger eller andet social/sundhedsfagligt personale søges til Botilbud Bosager Hus 2, 3 og 4
Botilbud Bosager søger 4 nye pædagoger til hus 2, 3 og 4 med tiltrædelse snarest muligt. Alle stillingerne er på 35 timer, hvor du får vagter i to af husene på Bosager. Vi afholder løbende samtaler med ansøgerne. Du må gerne være nyuddannet eller pædagogstuderende, der bliver færdiguddannet i januar måned. Stillingerne er med skiftende arbejdstider i tidsrummet kl. 06.30-22.30 og hver 2. weekend. Botilbud Bosager er et højt specialiseret pædagogisk tilbud til 42 borgere, der har behov for et særligt botilbud på baggrund af deres betydelige og varige nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne. Det kan f.eks. være autisme, demens, psykiatriske udfordringer eller multiple fysiske handicaps. Borgerne har brug for omfattende hjælp for at deres hverdagsliv er godt og fyldt med livskvalitet. Det betyder, at du samtidig med at levere højt specialiseret pædagogik bl.a. skal yde personlig pleje, indlevelse, omsorg og gøre rent. Du skal forvente at blive faglig udfordret i forhold til de pædagogiske opgaver. Læs mere om Botilbud Bosager her: https://sonderborgkommune.dk/borger/boenhed-bosager På Botilbud Bosager arbejder vi ud fra vores vision og kerneopgave, som er: Bosager – bedre end i går. I fællesskab skaber vi rammen, så den enkelte borger oplever livskvalitet. Du vil blive en del af en personalegruppe, som er engagerede og sparringsparate. Der arbejdes i teams og du vil opleve, at der arbejdes målrettet med fagligheden i et botilbud, hvor opgaven er at arbejde ud fra en anerkendende tilgang. Du skal arbejde med KRAP, totalkommunikation, TTT, autisme pædagogik og døv/blindepædagogik, så borgerne i relationen med dig, oplever at blive set, hørt og forstået. Det, du ikke kan i forvejen, kan vi lære dig fordi du er læringsparat. Du skal arbejde ud fra – og kunne udfærdige – borgernes handleplaner, så borgernes hverdag er genkendelig, indholdsrig og tryg. Det skal gøres ud fra en rehabiliterende tilgang og ud fra fokus på borgernes nærmeste udviklingszone og deres håb og drømme. Vi forventer du altid har borgerne og deres historie i centrum med din varme og anerkendende personlighed. Samtidig forventer vi at du ved, at relationen er afgørende for det samspil du kan opnå med borgerne og at ansvaret for den gode og positive relation er dit. Du skal følge de aftaler og strukturer, der er omkring den enkelte borger og hele gruppen, så alle oplever genkendelighed og mening. Det er vigtigt, at du som person kan være styrende, er tydelig og har et tydeligt kropssprog. Der skal være sammenhæng mellem dit verbale sprog og kropssprog. Du skal sammen med dine kolleger reflektere over egne og andres handlinger, således at du i samarbejde med dem skaber nye initiativer, som gør, at I finder de bedste - konstruktive og ansvarlige - pædagogiske løsninger til komplekse udfordringer. Samtidig skal du være klar til de fysiske og psykiske udfordringer – herunder multihandicappede borgere, som har brug for meget hjælp til alle dagens gøremål. Bosager har hjælpemidlerne – du skal bruge disse. Der er borgere med væsentlige psykiske udfordringer – herunder bl.a. udadreagerende adfærd - som har brug for, at du med din professionalisme holder fast i deres strukturer og hjælper dem til at løse svære situationer i hverdagen. Botilbud Bosager anser dokumentation omkring borgerne som en stor og væsentlig del af kerneopgaven. Vi forventer derfor, at du kan dokumentere dit arbejde og udforme handleplaner inden for de aftalte rammer. Vi tilbyder et meningsfuldt, udviklende og givende arbejde, med løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Vi har p.t. faglig supervision to – tre gange årligt og medarbejderne uddannes løbende i forhold til de faglige udfordringer vi har på Bosager. For øjeblikket er der fokus på, at personalet skal kunne indgå i arbejdet i flere huse. Det betyder, at du får vagter i to huse, og kan forvente at skulle hjælpe til i andre huse. Du skal have kørekort og være klar til at køre i Bosagers busser. Vi står gerne til rådighed med yderligere oplysninger. Kontakt afdelingsleder Bodil N. Wilhelmsen mobil 27 90 45 05 eller Jane B. Jørgensen mobil 27 90 02 62. Ansøgningsfrist søndag d. 2.1.2022. Vi forventer at afholde samtaler løbende og senest 7.1.2022. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=6a9e4964)
Bosager
Indrykket 8. december på JobNet
Job tilbydes:
Fuldtidsstilling og deltidsstilling (handicaphjælper) hos frisk ung mand i Sønderborg
LIDT OM MIG:Jeg er en 23 årig aktiv og udadvendt mand med god sans for humor. Jeg har i sommeren 2019 været ude for et uheld, som har gjort mig til tetraplegiker. Efter mit rehabiliteringsforløb på Vestdansk Center for Rygmarvsskader har jeg indtil videre boet ved mine forældre i Sønderborg. Jeg har lillebror som netop er flyttet til Odense, og så har vi to hunde (Molly og JoJo) i hjemmet, hvor den ene er min egen hund. I min fritid er jeg meget sammen med venner og familie. Ydermere bruger jeg også tid på genoptræning og forskellige behandlinger.  JOBBESKRIVELSE:Jeg søger både mandlige og kvindelige hjælpere i alderen 20-35 år. Jeg sidder i kørestol og kan bevæge mine arme, men ikke mine fingre og ben. Jeg skal bruge hjælp til forflytninger fra seng til stol og omvendt, vende i sengen etc. Du skal være mine hænder og ben, hjælpe med personlig pleje og de fleste gøremål døgnet rundt. Du skal indgå som en aktiv person i huset, og være med til at holde det rydeligt og rart samt hjælpe med madlavning. Der er også nogle terapeutiske opgaver, som at bevæge mine muskler og led igennem dagligt, hjælpe med træning og så videre. Da hunden er en del af min hverdag, kommer du også til at hjælpe mig med pasning af den. Du skal være en god kammerat og være indstillet på at leve livet som ung, åben for spontanitet og aktiviteter med vennerne. På den anden side skal du også acceptere det, hvis jeg en gang imellem har brug for at være alene med familien eller vennerne. Du bliver som handicaphjælper en del af et godt, fleksibelt og nødvendigt team af handicaphjælpere, der i fællesskab dækker alle vagter året rundt. Jobbet foregår i borgerens eget hjem, til fritidsaktiviteter, sociale arrangementer og de udflugter borgeren skulle have lyst til at deltage i. KVALIFIKATIONER: Kørekort B Fleksibel og ukompliceret Praktisk tænkende og handlende Omhyggelig Ikke ryge på arbejdet God fysisk form Høj hygiejne standard PRAKTISKE INFORMATIONER: Startdato: Primo januar En fuldtidsstilling og en deltidsstilling på 20 timer om ugen Sidste frist for ansøgning: 10.01.2022 Afholdelse af samtaler: Løbende Vi forbeholder os retten til at fjerne jobopslag før sidste frist, såfremt den rette kandidat er fundet Hvis ikke du har hørt noget inden sidste frist, må du gå ud fra at stillingen er besat til anden side LØN: Hos pågældende borger aflønnes du med en grundløn på 132,90 kr. eller 135,18 kr. ved minimum tre års anciennitet.* Desuden gives der tidstillæg aften, nat og weekender. Kig her for yderligere information. *Fra 01.01.2009 KONTAKT:Har du lyst til at søge den ledige stilling, skal du sende en skriftlig ansøgning til mail: 200615@handicapformidlingen.dk  - gerne med et billede af dig selv. Spørgsmål vedrørende stillingen skal rettes til konsulent Thomas Blond Nissen på mail: tbn@handicapformidlingen.dk eller på telefon: 71997399 på hverdage mellem kl. 09:00 og 15:00. Ved eventuel henvendelse, oplys da medlemsnummer: 200615 HANDICAPFORMIDLINGEN: Handicapformidlingen administrerer hjælperordninger for mennesker med handicap i Danmark. Handicapformidlingen er Danmarks bedste BPA-leverandør - og specialist på området. Læs mere på vores hjemmeside: www.handicapformidlingen.dk Er du interesseret i at blive ansat i Handicapformidlingen, kan du finde vores ledige jobs her.
HANDICAPFORMIDLINGEN ApS
Indrykket 7. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk