40 atleter fra Sønderborg på vej til Special Olympics 2024

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

I år vil 40 atleter fra Sønderborg Kommune deltage i Special Olympics, et sportsarrangement afholdt hvert andet år for voksne med udviklingshandicap. Over 1.200 atleter, trænere, frivillige og medarbejdere fra hele landet vil komme sammen for det biennale arrangement.

Special Olympics afholdes i Frederikshavn fra den 24. til den 26. maj i år, og deltagerne repræsenterer en bred vifte af lokale sportsgrene, herunder Dybbøl IU Håndbold, Sønderborg Boldklub, Nordals Badmintonklub og Sønderborg Handicap Idræt. Dette initiativ forventes at koste i alt 750 kr per deltager. For at støtte arrangementet og de involverede atleter, donerer hver sportsklub 200 kr per medlem, og Social-, Senior- og Handicapudvalget i Sønderborg Kommune yder yderligere 250 kr i finansiel støtte pr. deltager.

Engagementet i arrangementet som Special Olympics har positive virkninger ud over de umiddelbare sportsoplevelser. Mere end halvdelen af deltagerne, ca. 35 ud af 40 voksne med udviklingshandicap, forventes enten at fortsætte med at dyrke den idræt, de konkurrerer i, eller starte en ny idræt i en lokal forening efter arrangementet.

Deltagelsen i Special Olympics passer fint ind i Sønderborg Kommunes Socialpolitik 2021-2024, som lægger meget vægt på Fællesskaber, Sundhed og Værdighed. Med disse positive indikatorer er det klart, at Special Olympics er mere end bare en sportsbegivenhed for disse atleter- det er et skridt i retning mod social integration, fysisk velbefindende og personlig værdighed.


http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=9989872c5c
Kilde: Sønderborg Kommune