Tag roret og sæt dit præg på fremtidens beskæftigelsesindsats i Sønderborg Kommune!

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vores dygtige afdelingsleder for Job og Uddannelse er blevet chef i en anden kommune. Derfor er vi nu på udkig efter en ny visionær lederkollega, der kan tage over og lede afdelingen ind i en ny æra for beskæftigelsesindsatsen, hvor de helt store emner er:

 • Omlægning af hele beskæftigelsessystemet fra centralt hold 
  • Regeringen har varslet, at jobcentrene i deres nuværende form skal lukkes, og kommunernes beskæftigelsesindsats skal redefineres.
 • Nybrud i vores beskæftigelsesindsats i Sønderborg Kommune.
  • Vi banker den klassiske bureaukratiske rust af vores organisation og uddelegerer flere beslutninger til medarbejderne. Selvstyrende teams er nøgleordet.

Vi er altså på vej ind i en spændende overgang, som du kan blive bannerfører for og ankerperson i. Vi ser samtidig ind i en tid, hvor beskæftigelsessystemet og jobcentrenes arbejde er under forandring. Ingen kender deres fremtidige rolle 100% lige nu, og det giver naturligvis en vis usikkerhed. Derfor skal du kunne lede den eksisterende drift med ro og nærvær, samtidig med at du formår at se fremad og tænke i nye muligheder for at skabe en effektiv beskæftigelsesindsats for kommunens borgere og virksomheder.

Du får en unik mulighed for at være med til at sætte dit præg på vores nye organisering i selvstyrende teams. Vores ambition er, at det skal højne arbejdsglæden og fagligheden i vores beskæftigelsesindsats og hjælpe flere borgere i arbejde mere effektivt.
 

Job og Uddannelse – hvad er det for en afdeling, du skal lede og videreudvikle?

Du bliver leder for afdelingen Job og Uddannelse – en af fire afdelinger i Sønderborg Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling, som huser Jobcenter Sønderborg og Borgerservice Sønderborg.

Afdelingen består af de fire teams "Integration og Beboerrådgivningen", "Jobaktiv", "Ungeteam" og "Rehabiliteringsteamet" samt ledelse af tre teamledere. I afdelingen er der 80 medarbejdere. Du får direkte reference til arbejdsmarkedschefen.
 

Hvad bliver dine vigtigste opgaver?

Som afdelingsleder for Job og Uddannelse får du ansvar for at:

 • Sætte en tydelig kurs
 • Udvikle og lede ledere på deres vej i overgangen til en ny måde at arbejde på i selvstyrende teams.
 • Etablere og styre et stærkt samarbejde med eksterne leverandører af beskæftigelsesindsats.
 • Sikre, at din afdeling opfylder målene i den årlige kontrakt for din afdeling, som du og arbejdsmarkedschefen udarbejder.
 • Videreudvikle det tværfaglige samarbejde, især på tværs af sundheds- og socialområderne.

Byrådet i Sønderborg Kommune har for nylig vedtaget en ny beskæftigelsespolitik, hvor ambitionen er, at vi vil være Danmarks bedste jobcenter. Du skal bidrage til, at vi når de mål og ambitioner, som politikken sætter. Du kan læse politikken på Sønderborg Kommunes hjemmeside.


Hvilke faglige kvalifikationer skal du have?

Som afdelingsleder for Job og Uddannelse er det en fordel, at du har erfaring med:

 • Beskæftigelsesområdet
 • Ledelse og personaleledelse – både strategisk, taktisk og operationel
 • Samarbejde på tværs af kommuner og regioner
 • At omsætte strategi til konkrete handlinger, der skaber forandring i din organisation.


Hvilke personlige kompetencer kræver jobbet?

Vi tror på tillidsfuld og anerkendende ledelse, og vi tør at afprøve nye veje og lære af det. Det er fundamentet for den nye retning, vi sætter for vores organisation. Vi forventer, at du kan være med til at lægge den linje i vores ledelse.

I stillingen er det vigtigt, at du er en person, som:

 • Tør tage chancer, udfordre vanetænkning og gå nye veje for at bringe vores beskæftigelsesindsats for borgere og virksomheder i Sønderborg Kommune til næste niveau.
 • Kan lede under forandring med strategiske mål for øje.
 • Har gode sociale evner og kan få folk med.
 • Har gode samarbejdsevner – du får et stort samarbejde med blandt andet virksomheder, sundheds- og socialområdet, KUI og mange flere.
 • Er udadvendt og kan lide at skabe kontakt og opbygge relationer – både i og uden for organisationen.
 • Kan sætte retningen og motivere fagligt stærke teamledere og medarbejdere.
 • Tror på dine medarbejdere og deres faglighed og har det godt med at uddelegere ansvar og opgaver.
 • Formår at skabe psykologisk tryghed og bevare ro og overblik i en turbulent tid.
 • Har forståelse for og interesse i det politiske aspekt.

Er du nysgerrig på mere, før du søger?

Du er meget velkommen til at kontakte arbejdsmarkedschef Lasse Kamp på 23 28 19 40 eller lakm@sonderborg.dk, hvis du vil vide mere om stillingen og Arbejdsmarkedsafdelingen i Sønderborg Kommune.

Tiltrædelse

1. marts 2024 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest den 11. januar 2024.

Samtaledage

Vi holder første runde ansættelsessamtaler den 18. januar 2024 og eventuelt anden samtalerunde den 25. januar 2024.

 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=c407aa62)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Sønderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sønderborg Kommune - Økonomi og Arbejdsmarked, Holger Drachmanns Plads, 6400 Sønderborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5948894

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet