Sønderborg Kommune lancerer ambitiøs 10-års plan for at forny og styrke folkeskolens fremtid

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Den 8. februar 2024 annoncerede Sønderborg Kommune et nyt initiativ under Børne- og Uddannelsesudvalget, "Skolernes Årti - Fremtidens Skole".

Dette initiativ er et ambitiøst projekt med det overordnede formål at modernisere og styrke folkeskolen, så den er parat til at imødekomme fremtidens krav og udfordringer. Kommunen har afsat en million kroner i budgetaftalen for 2024-2027 til at understøtte dette arbejde.

Byrådet i Sønderborg Kommune har planlagt, at de næste 10 år skal være "skolernes årti". Dette indebærer klare sigtelinjer for kvaliteten og målene af arbejdet i kommunens folkeskoler, betydelige investeringer i skolerne, samt et markant løft af de fysiske rammer for folkeskolerne i perioden 2025 - 2035.

Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, Jesper Smaling, ser dette arbejde som en investering og en forpligtigelse over for børn og unge i Sønderborg Kommune. Næstformand Jesper Larsen er ligeledes positivt indstillet og ser frem til det forestående samarbejde med alle relevante parter omkring skolernes fremtid.

Centrale elementer i "Skolernes Årti - Fremtidens Skole" inkluderer opgraderinger af de fysiske rammer på skolerne gennem investeringer i bygninger og faciliteter. Der er også fokus på konstant at forbedre undervisningsmetoder og læringsresultater. Alle elever skal have adgang til specialundervisning og støtte baseret på deres individuelle behov, og der vil blive arbejdet på en bedre fordeling af ressourcer og kompetencer gennem optimeret klasseinddeling. Der vil også blive udviklet profilskoler, således at alle kommunens folkeskoler får en tydelig faglig profil. Endelig vil kommunen afsøge potentialer og muligheder for madordninger i folkeskolen.

Denne ambitiøse indsats for folkeskolerne fra Sønderborg Kommunes side er et klart signal om kommunens engagement i at styrke og fremtidssikre folkeskolen til fordel for kommunens børn og unge.


http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=63e8b6512a
Kilde: Sønderborg Kommune