Sønderborg Lokalvarme A/S arbejder på grønne varmeløsninger for udvalgte lokalsamfund

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Sønderborg Lokalvarme A/S er oprettet med det formål at arbejde for etableringen af varmeløsninger i 11 udvalgte områder i Sønderborg Kommune, der ligger udenfor kommunens allerede eksisterende fjernvarmeområder.

Selskabet skal undersøge mulighederne for at hjælpe disse mindre lokalsamfund på vej mod en kollektiv varmeløsning.

Sønderborg Lokalvarme A/S er et fuldt ejet datterselskab under Sønderborg Varme A/S. Etablering, drift, og administration af varme-anlæggene vil ske under Sønderborg Varme A/S' overordnede styring.

Både Sønderborg Kommune og Bitten og Mads Clausens Fond har støttet selskabets vision og arbejde. Kommunen har bidraget med 2,1 mio. kr., som vil blive godtgjort, hvis de foreslåede projekter kan bringes til udførelse. Derudover har Bitten og Mads Clausens Fond doneret 0,9 mio. kr. til selskabet.

Erik Wolf er ansat som direktør og vil stå i spidsen for daglig ledelse af selskabet. Bestyrelsen for Sønderborg Lokalvarme A/S tæller foruden formand Erik Lauritzen også Claus Plum, Ole Stenderup, Flemming M. Vestergaard, Thomas Juul Madsen, Jesper Kjærsgaard, Christian Udby, Peer Monger og Allan Piilgaard-Jensen.

Selskabet vil i den kommende tid påbegynde deres undersøgelser af de 11 potentielle områder, og borgerne kan forvente at høre mere om projektets fremskridt i den nærmeste fremtid.


http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=47fa274e3a
Kilde: Sønderborg Kommune