Sønderborg sætter kurs mod grønnere fremtid med principper for vedvarende energi

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Sønderborg Kommune fastsætter grøn fremgang med nye principper for vedvarende energi

Økonomiudvalget i Sønderborg Kommune har for nylig godkendt en række nyskabende principper for vedvarende energiprojekter, som skal sætte kommunen på sporet af en mere bæredygtig udvikling. Dette skridt blev taget i kølvandet på regeringens klimaaftale, som blev indgået i 2022 og som kræver, at Danmark firedobler sin mængde af vedvarende energi på land inden 2030. Som et led i denne massive grønne omvæltning, har Sønderborg Kommune taget initiativ til at udpege 14 perspektivområder til solceller og vindmøller, der er inkluderet i den nye Kommuneplan 2023-2035.

Dykket ned i de principper, der skal lede vejen for fremtidens vedvarende energiprojekter, fremhæves det, at alle projekter ikke blot skal styrke udviklingen lokalt, men også skabe økonomisk merværdi og bidrage positivt til områdets natur, biodiversitet og rekreative muligheder. Et grundlæggende element i kommunens tilgang er hans mantra om lokal inddragelse, hvor borgernes stemme spiller en central rolle i udformningen af projekterne.

Borgmester Erik Lauritzen er stærk fortaler for denne bæredygtige vision og understreger betydningen af at inddrage borgerne aktivt i kølvandet på de vedvarende energiprojekter. Første viceborgmester, Stephan Kleinschmidt, fremhæver også potentialet i sol- og vindenergi i regionen, med særlig opmærksomhed på at fremme biodiversitet. Afslutningsvis understreger anden viceborgmester, Ellen Trane Nørby, vigtigheden af lokal opbakning og engagement i forbindelse med realiseringen af disse projekter.

De vedtagne principper fastslår klart, at vedvarende energiprojekter i Sønderborg Kommune ikke blot skal understøtte lokalområdets udvikling, men også respektere og tilpasse sig de specifikke behov og ønsker af lokalsamfundet gennem åben dialog og inddragelse fra projektets start. Denne strategi lover godt for fremtidens grønne tiltag og projekter i kommunen.

For yderligere information eller kommentarer til de vedtagne principper, kan interesserede tage direkte kontakt til borgmester Erik Lauritzen, første viceborgmester Stephan Kleinschmidt eller anden viceborgmester Ellen Trane Nørby via de oplyste telefonnumre.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=896394b38f

Kilde: Sønderborg Kommune