Sønderborghus søger genudpegning som regionalt spillested med solid støtte fra Sønderborg Kommune

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Sønderborghus stræber efter genudpegning som regionalt spillested og fortsætter sin kulturelle mission med Sønderborg Kommunes støtte

Sønderborghus har siden år 2000 tjent som et vigtigt kulturelt knudepunkt og et regionalt spillested, og har nu indsendt en ny ansøgning for fortsat at blive anerkendt som regionalt spillested for perioden 2025 til 2028. Dette træk understreger spillestedets ambition om at vedblive med at være en central aktør i det regionale musikliv.

Med en forpligtelse til at præsentere både etablerede kunstnere samt at kaste lys over nye talenter inden for et bredt spænd af musikgenrer herunder verdensmusik, elektronisk musik og jazz, signalerer Sønderborghus en fortsat dedikation til musikkens mangfoldighed. Ansøgningen er rettet til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, som står for at udpege regionale spillesteder hvert fjerde år.

Sønderborg Kommune har udtrykt sin uforbeholdne støtte til Sønderborghus’ bestræbelse på genudpegning. Med Christel Leiendecker og Thomas Worm Larsen fra Udvalget for Kultur-, Idræt- og Medborgerskab i spidsen, har kommunen tilkendegivet sin opbakning ved at stille et årligt finansielt tilskud på 2,3 millioner kroner til rådighed for driften af Sønderborghus fra 2024 til 2028. Dette bidrag er en del af kommunens bredere engagement, som inkluderer en samlet støtte på 4,5 millioner kroner årligt til både Sønderborghus og ungdomskulturhuset Mejeriet, fremhævende deres betydning for det lokale kulturliv.

Med en ansøgningsfrist sat til den 25. marts 2024, venter alle parter spændt på Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks afgørelse. Udvalget forventes at udpege de regionale spillesteder og fastsætte deres driftstilskud i maj 2024, hvilket vil sætte kursen for Sønderborghus' fremtidige virke og dets muligheder for at fortsætte med at berige det musikalske landskab i regionen.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=a5e9686f43

Kilde: Sønderborg Kommune