Fire hollandske statsborgere dømt for indsmugling af amfetamin

Profilbillede
dato

Fire hollandske mænd er i dag idømt lange fængselsstraffe og udvist af Danmark for bestandigt for at smugle narkotika ind over grænsen, mens to andre hollandske mænd, der også var tiltalt i sagen, blev frifundet.

I dag faldt der dom i en større narkotikasag ved Retten i Sønderborg. Sagen drejer sig om indsmugling af ikke under 130 kg amfetamin ind over den dansk-tyske grænse.  

 

Seks hollandske mandlige statsborgere var tiltalt i sagen. Personerne kørte den 14. januar 2023 ind over den dansk-tyske grænse i flere biler, hvoraf den ene indeholdt amfetamin.

To af de tiltalte blev efterfølgende anholdt i Tyskland og blev udleveret til strafforfølgning i Danmark. De øvrige blev anholdt i Danmark.

 

I retten blev fire af de seks tiltalte kendt skyldige, mens to på henholdsvis 22 år og 31 år blev frikendt. 

Tre af de tiltalte blev idømt 12 års fængsel og blev udvist af landet med indrejseforbud for bestandigt. Det drejer sig om de tiltalte på henholdsvis 34, 71 og 49 år.

En 54-årig tiltalt blev idømt 14 års fængsel, og han blev ligeledes udvist af landet for bestandigt.

 

Det var anklagemyndighedens påstand, at den 54-årige havde haft en koordinerende rolle i indsmuglingen. Anklagemyndigheden nedlagde derfor påstand om en højere straf til denne tiltalte. Retten var på dette punkt enig med anklagemyndigheden og lagde ved straffastsættelsen vægt på, at den 54-årige havde haft en central, styrende og koordinerende rolle.

 

De to mænd, som blev frifundet, forklarede i retten, at de troede, de blot var på en tur og ikke kendte til det egentlige formål eller vidste, at der var gemt narkotika i et af køretøjerne, hvorimod det var anklagemyndighedens påstand, at de kendte turens formål og dermed var med til at smugle narkotika ind over grænsen. Retten har dog ikke fundet det tilstrækkeligt bevist, at de to mænd kendte til turens formål, hvorfor de blev frifundet.

 

”Det var anklagemyndighedens vurdering, at der var tilstrækkelige beviser i sagen mod alle de tiltalte. Derfor rejste vi tiltale mod alle seks mænd. Det var retten efter bevisførelsen ikke enig med os i for så vidt angår to af de tiltalte”, siger advokaturchef Jannie Nøhr fra anklagemyndigheden ved Syd-og Sønderjyllands Politi.

”Jeg er tilfreds med, at de øvrige fire blev fundet skyldige, og dommen viser endnu engang, at indsmugling af narkotika straffes ganske hårdt”, forstsætter Jannie Nøhr.

 

To af de fire dømte har anket dommen, mens de to andre udbad sig betænkningstid.

Alle fire er fængslet efter dom.

 

Det er nu op til Statsadvokaten i Viborg at beslutte, om anklagemyndigheden anker sagen for så vidt angår de to frifundne.

 

Yderligere en person har været sigtet i sagen, men afgik ved døden indenfor kortere tid efter, at han var blevet varetægtsfængslet.  

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Syd- og Sønderjyllands Politi.
Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi