Social- og sundhedsassistentelev med start på grundforløb 2 uge 41/45

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Social- og sundhedsassistentelev med start på grundforløb 2, start i uge 41/45 2023

 

Social- og sundhedsassistentelev – en meningsfuld uddannelse tæt på livet

  

Er du fyldt 18 år og vil du gerne i gang med social- og sundhedsassistentuddannelsen - så er chancen der nu. Du starter på uddannelsens Grundforløb 2 i uge 41/45 2023.

Hvis du har en uddannelsesaftale med start på grundforløb 2, er du sikret en praktikplads og løn under hele din uddannelse.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en uddannelse, som veksler mellem 4 skoleperioder og 3 praktikperioder i henholdsvis kommunen, psykiatrien og det nære, sammenhængende sundhedsvæsen (kommunen/sygehus).    

 

Optag på uddannelsen:  

For at komme i gang med uddannelsen skal du:

Søge optagelse på grundforløb 2 på optagelse.dk og herefter søge denne stilling.

Hvis du er 25 år eller derover, når du skal starte på grundforløbet, skal du til en realkompetencevurdering (RKV)Her vurderes hvor langt et forløb du skal have og hvornår du kan starte på GF2.

 

Du kan blive optaget på uddannelsen med start på grundforløb 2, hvis du opfylder følgende optagelseskrav:  

Du skal have bestået hhv. dansk og matematik for at blive optaget. Husk at vedhæfte dokumentation for din uddannelse med de højeste beståede niveauer.

Hvis du ikke har dette, kan du komme til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale med en uddannlesesvejleder.

 

Ansøgning:  

For at komme i betragtning skal du udfylde et elektronisk spørgeskema og vedhæfte:   

 • RKV – hvis du er 25 år og derover
 • uddannelsesbevis 
 • eksamensbevis  
 • ansættelsesbevis fra tidligere arbejdsgiver i faget.
 • anbefalinger  
 • anden relevant dokumentation.

Tilmeld dig til Grundforløb 2 via www.optagelse.dk Du skal have bestået hhv. dansk og matematik for at blive optaget. Hvis du ikke har dette, kan du komme til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale.

Inden start på GF2 skal du til en realkompetencevurdering (RKV), hvis du er 25 år eller derover. Her vurderes hvor langt et forløb du skal have og hvornår du kan starte på GF2.

Du skal søge via dette stillingsopslag uanset om du søger til fuldt uddannelsesforløb eller til forkortet merit forløb.

 

Vi indhenter straffeattest ved ansættelse.

Til orientering er der røgfri arbejdstid i Sønderborg Kommune pr. 01.01.2020

 

Dokumentation sendes elektronisk til Sønderborg Kommune via knappen "send ansøgning".

 

Ansøgningsfristen:   

Ansøgningsfrist: 11.08.2023

Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt uge 34-2023

 

Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for:    

 • Professionel helhedsorienteret sygepleje 
 • Rehabilitering i samarbejdet med borgeren 
 • Tværprofessionelt samarbejde i det nære, sammenhængende sundhedsvæsen  

 

En social- og sundhedsassistent arbejder bl.a. med følgende opgaver:   

 • Borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering   
 • Varetage medicindispensering og medicinadministration   
 • Komplekse behandlingsforløb i borgerens eget hjem 
 • Sygeplejefaglig vurdering og handle på forandringer i borgerens eget hjem   
 • Samarbejde, vejlede og motivere gennem målrettet kommunikation med borger og pårørende   
 • Koordinering og teamarbejde omkring sygepleje og borgerforløb   
 • Dokumentere og videregive faglig information skriftligt og mundtligt      
 • Principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje.   

Der er også mulighed for at læse videre inden for området, fx til fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske.   

Du kan læse mere om uddannelsen som SOSU-assistent her: https://www.sosu-syd.dk/

 

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på:

 • Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa

 

Den praktiske del af uddannelsen foregår i: 

 • Det nære sundhedsvæsen, hvor praktikken finder sted i Sønderborg Kommune i plejecenter/hjemmeplejen 
 • Psykiatrien hvor praktikken finder sted i regionen eller Sønderborg Kommune i socialpsykiatri/demens/center for erhvervet hjerneskade 
 • Det sammenhængende sundhedsvæsen, hvor du kommer i praktik både på et sygehus og i Sønderborg Kommune.  

     

Uddannelsens samlede varighed:   

GF2 har en varighed på 20 uger og hovedforløbet har en varighed på 2 år og 9 måneder. Ialt 3 år og 2 måneder

Du skal have 02 i både matematik og dansk for at blive optaget på uddannelsen. Grundforløb 2 giver dig 20 ugers undervisning rettet mod erhvervsuddannelsen social- og sundhedsassistent. På Grundforløbet kommer du til at arbejde med fag, der er specialiseret imod Social- og sundhedsassistent hovedforløb.

 

Kontaktperson:   

Teamleder Cristina Nørholt tlf.: 27 90 02 80, e-mail: cnor@sonderborg.dk

Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Sønderborg Kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i § 58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=9b768162)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Sønderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Sønderborg Kommune - Omsorg og Udvikling Uddannelsesenhed, Rådhustorvet, 6400 Sønderborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-07-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=9b768162&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5843927

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet